Skab balance og trivsel

Helhedsorienteret psykoterapi til børn, unge og voksne

Sisse Gertsen – Psykoterapeut MPF tilbyder psykoterapi og vejledning i Støvring, Nordjylland

Hvad kan du få hjælp til og hvad er min vision?

Jeg har som psykoterapeut MPF og trivselsvejleder specialiseret mig i samtaleterapi til voksne, børn og unge. Samtaler der særligt er målrettet dig, som står i en situation, hvor du har brug for klarhed, overblik og forståelse af dit liv, dine relationer og hvor du er på vej hen. Min vision er, at du allerede efter en eller to samtaler med mig har en større forståelse og klarhed, end da du kom. Jeg bestræber mig altid på, at det skal give mening. Du kan vælge onlinesamtaler eller det personlige fremmøde. Jeg er vant til at have alle aldergrupper i terapi.

Samtalerne med mig hjælper dig med at finde retning i livet

Du kan fx have brug for klarhed på følgende områder:

 • Konflikter (arbejde, familie og nære relationer)
 • Forældreskab
 • Søskendeforhold
 • Mønstre fra barndommen der blander sig i voksenlivet
 • Skilsmisse
 • Kærlighedsliv
 • Karriere

Hjælp til dit barn eller teenager

Da jeg er uddannet psykoterapeut, skolelærer og trivselsvejleder har jeg et indgående kendskab til børn og unges trivsel både teoretisk og erfaringsmæssigt. Min viden og erfaring fra skoleverdenen gennem 23 år kobler jeg sammen med min psykoterapeutiske tilgang og viden. Jeg møder dit barn, sådan hun/han føler sig tryg og veltilpas. Jeg ved, hvilken hverdag dit barn møder i skolen eller har mødt, og derfor har vi den samme forståelsesramme at tale ud fra.

Det er min vigtigste priorioritet at den unge/barnet oplever at blive taget alvorligt, bliver lyttet til og kan læsse af.

Alt for mange børn og unge trives desværre ikke. Jeg er særligt klædt på til mødet med børn og unge i mistrivsel, og jeg ved også hvor afmægtig familien rundt om barnet/den unge bliver. Som forældre ønsker vi at vores børn har det godt, og sådan er det desværre ikke altid. Jeg kan møde dit barn, der hvor hun/han har behov for at blive mødt, og samtidig kan jeg give redskaber og strategier der passer lige netop til det behov der er. Hvis dit barn/teenager er yngre tilbyder jeg en tæt kontakt med jer som forældre, i det omfang det kræver for at få jeres barn i trivsel igen. Dette er noget vi afstemmer sammen.

Onlinesamtaler

Hvis dit barn/ung har svært ved at møde personligt op i min klinik, I bor langt væk, eller det er svært med det praktiske, kan I vælge at få samtalerne online. Jeg skal nok sørge for at mødet mellem os stadig bliver personligt.

Min vision er at få flere unge og børn i bedre trivsel og hjælpe til med min faglighed at det sker. Alle børn og unge fortjener lys i deres liv.

I samtalene med børn og unge kan det være temaer som:

 • Manglende selvtillid/selvværd
 • Mobning og drillerier
 • Følelsesudsving
 • Trivselsproblematikker i skolen
 • Skilsmisse
 • Bekymringer, angst og ængstelighed
 • FOMO
 • Følelsesmæssig stress

Jeg har som psykoterapeut tavshedspligt og får løbende supervision af erfarne terapeuter og psykologer.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening, som er dit kvalitetsstempel for en evakueret og godkendt uddannelse indenfor psykoterapi.

Anbefalinger