Forældrevejledning

Som forælder kan det være udfordrende at stå over for situationer, hvor ens barn ikke har det godt. Trods ens bedste intentioner og kærlige relation kan man føle sig magtesløs, især når man har forsøgt at skabe den samme harmoni og glæde, som engang var til stede. Denne følelse af afmagt kan være overvældende.

Det er vigtigt at erkende, at det at søge hjælp som forælder ikke er et tegn på svaghed, men derimod et stærkt og kærligt skridt i retning af at hjælpe ens barn på bedst mulig vis. Nogle gange har ens barn behov for professionel støtte udefra, og som forælder spiller man en vigtig rolle i denne proces. Samarbejdet mellem forældre og en fagperson kan være afgørende for at få barnet tilbage på sporet, især i situationer som skilsmisse, hvor ekstern vejledning ofte er nødvendig.

Hvis vi mødes i terapirummet både med jer og jeres barn sammen, vil jeg altid først aftale med barnet, hvad vi skal tale om, så det føler sig trygt og forberedt. På den måde kan vi adressere udfordringerne sammen, mens barnet stadig bevarer sin følelse af sikkerhed og tillid.

Hvis I foretrækker at komme alene som forældre, giver det os mulighed for at tale mere åbent og detaljeret om situationen. Jeg vil stadig basere min vejledning på jeres viden og erfaringer som forældre, men jeg vil også bidrage med min ekspertise og erfaring for at hjælpe jer med at finde løsninger, der passer til jeres families behov. En anden form for vejledning kan også være over telefonen eller pr. mail.

Jeg tror på, at forældre er eksperter på deres eget barn, og min rolle er at støtte og vejlede jer gennem jeres forældreskab. Gennem min ekspertviden og erfaring vil jeg være med på jeres rejse og hjælpe med at identificere små justeringer, der kan gøre en stor forskel.